Vår Frus Katolska Församling i Täby

Församlingen består idag av över 2400 personer. Gudstjänster firas på flera ställen. Huvudkyrka är Vårfrukyrkan i Roslags Näsby, Täby, dit den största gruppen söker sig.

I Åkersberga finns den näst största gruppen. Ett mindre antal församlingsmedlemmar firar sina gudstjänster i Birgittasystrarnas kapell på Burevägen 12 i Djursholm. Dessa systrar har verkat där sedan tidigt 20-tal.

Mindre grupper finns även i Norrtälje och i Rimbo. Vissa lördagar firas gudstjänster även i Skederids gamla kyrka, den kyrka som den heliga Birgitta en gång tillhörde. Ja, både den heliga Birgitta och Gustav Vasa växte faktiskt upp inom vår församlings område, Gustav Vasa i Vallentuna.

Församlingen omfattar närmare 50 nationaliteter där svenskarna utgör en betydande del. Gemenskapen och sammanhållningen i församlingen är dock mycket god, över alla nationella gränser.

Församlingen har c:a 150 frivilliga som utför en mängd olika uppgifter, från städning, kyrkkaffe och kontorsarbete till att undervisa barn och vuxna, medverka i eller leda gudstjänster och bönekvällar och gå till gamla och sjuka med nattvard.

Dagens helgon


Dagens helgon:
Johanes av Damaskus, kyrkolärare. Barbara, jungfru och martyr.