Dagens helgon


Dagens helgon:
Johanes av Damaskus, kyrkolärare. Barbara, jungfru och martyr.