• 08 - 768 69 19
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Expeditionstider: tisdag och torsdag 09.30 - 12.00

Historiken

Historiken

Vår Frus församling föddes i Täby den 13 januari 1963 och har sedan starten letts av Oblatmissionärerna, OMI, som kallats hit från USA av dåvarande biskopen John Taylor, själv oblatmissionär. Tidigare tillhörde området Marie Bebådelse församling, som verkat på Östermalm i Stockholm sedan 1930-talet. Församlingen omfattar hela Roslagen. De första gudstjänstlokalerna fanns i Näsby Parks skola, därefter i Elisabethsystrarnas dåvarande hus på Strandvägen i Djursholm (nu Villa Pauli) och slutligen i en privat villa, Näsby Allé 47. Mässa firades också ibland i Hallstavik, i Norrtälje, i Vaxholm och i Rimbo.

1967 inköptes villan på Konvaljevägen 4, vid Roslags Näsby centrum, av Oblatmissionärerna. Ett större rum i villan inrättades till "församlings-kyrka". Men församlingen växte, och från 1973 hyrde man in sig i ett rymligare kapell i den nybyggda Tibble kyrka i Täby centrum. Mässa började vid samma tid också firas en gång per månad hos en familj i Åkersberga. Från 1975, då gruppen där växt till sig, övergick man till att låna Åkersberga Kyrkliga Centrum (ÅKC). 1980 köpte församlingen en villa på Andromedavägen 5. Dit flyttade de tre Maria Reparatrix-systrarna, som några år tidigare kommit till församlingen från Belgien. Mässa började firas varje söndag i ÅKC. I slutet av 2011 påbörjades bygget av Mariakyrkan i Åkersberga som invigdes den 2 februari 2013.

1984 påbörjades i Täby, på tomten bredvid Oblatmissionärernas villa, bygget av den nuvarande Vårfrukyrkan, ritad av arkitekten Fritz Voigt och med Skanska som byggherre. Invigningen skedde 8 december 1985. Samma år började mässa firas varje månad i Markusgården, Svenska kyrkan, i Norrtälje.

Församlingen består idag av cirka 3000 medlemmar.  Huvudkyrka är Vårfrukyrkan i Roslags Näsby, Täby, dit den största gruppen söker sig. I Åkersberga finns den näst största gruppen. Gudstjänster firas även i Norrtälje och hos Birgittasystrarnas kapell på Burevägen 12 i Djursholm. Dessa systrar har verkat där sedan tidigt 20-tal. Vissa lördagar firas gudstjänster även i Skederids gamla kyrka, den kyrka som den heliga Birgitta en gång tillhörde.

Församlingen omfattar närmare 50 nationaliteter där svenskarna utgör en betydande del. Gemenskapen och sammanhållningen i församlingen är dock mycket god, över alla nationella gränser. Församlingen har c:a 150 frivilliga som utför en mängd olika uppgifter, från städning, kyrkkaffe och kontorsarbete till att undervisa barn och vuxna, medverka i eller leda gudstjänster och bönekvällar och gå till gamla och sjuka med nattvard.

Sammanhållningen av grupperna i utposterna Norrtälje och Rimbo och verksamheterna där sköts till största delen av lekfolket.

Vår Frus församling har goda ekumeniska relationer genom de ekumeniska råden i Täby och i Åkersberga men också genom alla de informella kontakter som finns mellan de olika samfundens och församlingarnas medlemmar.

15 augusti 2010 överlämnade oblaterna Vår Frus församling till Stockholms katolska stift sedan de beslutat att koncentrera sina ansvarsområden till församlingar i södra Sverige.

8 december 2010 firade församlingen Vårfrukyrkans 25-års jubileum med Biskop Anders Arborelius OCD.


I samband med jubiléet gav församlingen ut en liten bok, ”Under Marias beskydd”. Där skildras inte bara vad som föregick planeringen av kyrkan och själva kyrkbygget, utan församlingens historia från dess grundande 1962. Samtidigt utgör boken ett dokument över Oblatordens (Ordo Maria Immaculata) amerikanska provins' historia i Sverige och Täby. Historiken kompletteras av intervjuer som speglar församlingens liv idag i Norrtälje, Åkersberga och Täby.


Vår Frus Katolska Församling i Täby

Konvaljvägen 4 B

183 30 Täby

Telefon: 08 - 768 69 19
E-post: kyrkoherde@varfrukyrkan.se
Bankgiro: 5561-1271
Swish-nummer: 123 000 92 17

Vår Frus Katolska Församling i Täby

Konvaljvägen 4 B
183 30 Täby