Barn - Åkersberga

Församlingen erbjuder trosundervisning även i Åkersberga för barn från 7 års ålder.  Detta är ett tillfälle för barnen att fördjupa sin katolska tro, kunskapen om sin kyrka, få vänner och få ta emot heliga sakramenten. Förberedelsen till första kommunionen tar två år (söndagsmässan och undervisningen är obligatorisk). Sista gången att påbörja trosundervisningen är 22 oktober 2023.


Boka följande söndagar för trosundervisning

10, 24 september, 8, 22 oktober, 6, 19 november, 3, 17 december 2023


Undervisningen sker mellan kl 10.30-11.45.

GRUPPER
Grupp I, (klass 1)
Grupp II, (klass 2)
Grupp III, (klass 3-4)
Grupp IV, (klass 5-7)
Föräldragruppen

KYRKKAFFET
Kyrkkaffet efter högmässan är en viktig och uppskattad stund och ett sätt att komma in i församlingslivet, lära känna varandra och stärka gemenskapen i församlingen. Det organiseras av församlingen. Men din hjälp behövs.
Att förbereda kyrkkaffet betyder: baka, duka fram, brygga kaffe, servera, kaffe, te, saft, samt bullar, kakor. Och sedan diska och städa.
Det är viktigt att föräldrarna engagerar sig och hjälper till att förbereda fika för barnen och vuxna. Här ser du när ska din grupp tar ansvar för fika.

Grupp I -  22 okt, 6 nov
Grupp II -  10 sep, 19 nov
Grupp III - 24 sep, 3 dec
Grupp IV - 8 okt, 17 dec
 

Dagens helgon


Dagens helgon:
Johanes av Damaskus, kyrkolärare. Barbara, jungfru och martyr.