Barn - Åkersberga

Församlingen erbjuder trosundervisning även i Åkersberga för barn från 7 års ålder. De första två åren förbereds barnen inför sin första heliga kommunion.

Boka följande söndagar för trosundervisning
15, 29 januari, 12, 26 februari, 12, 26 mars, 23 april, 7, 21 maj 2023


Undervisningen sker mellan kl 10.30-11.45.

GRUPPER
Grupp I, (klass 1)
Grupp II, (klass 2)
Grupp III, (klass 3-4)
Grupp IV, (klass 5-7)
Föräldragruppen

KYRKKAFFET
Föräldrarna från varje grupp tar ansvar och förbereder fika.
Grupp I -  15 jan, 12 mars, 21 maj
Grupp II – 29 jan, 26 mars
Grupp III - 12 feb, 23 april

Grupp IV - 26 feb, 7 maj

Viktiga händelser

En teaterföreställning - Rödluvan och datorn: 26 februari 2023 kl.10.30.
diakon Björn Håkonsson. Barn och föräldrarna är varmt välkomna!
Efteråt samtal om: vad är grooming och hur pratar vi med barnen om säkerhet på internet? 

Första heliga kommunionen: 18 maj 2023, kl.12.00.

Vi är försiktiga!
Vår Frus församling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill vara rädda om varandra! Därför ber vi er:
-    Stanna hemma om ni känner något sjukdomssymptom
-    iaktta god handhygien
-    håll distans


 

Dagens helgon


Dagens helgon:
Bernard av Menthon, präst.